Gdje sam? Skip Navigation Links Baze podataka
Loading

Baza podataka žrtava Holokausta u Hrvatskoj

Istraživački i dokumentacijski centar započeo je rad na bazi podataka o žrtvama Holokausta u Hrvatskoj 2000.godine.

Taj je projekt nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada na sakupljanju građe, dokumentacije, literature, intervjua i drugih podataka o Holokaustu u Hrvatskoj, a potreba je prepoznata u akciji «Švicarski fond» (1998) za oko 1.000 osoba koje su preživjele Holokaust, a kojima su nedostajali dokumenti potrebni za ostvarivanje humanitarne pomoći.

Dr. Švob Melita i ing. Zoran Mirković napravili su osnovu za kompjutorsku obradu podataka, koje su zatim marljivi mladi suradnici godinama unosili u bazu podataka i dopunjavali novim saznanjima uz učešće sve većeg broja zainteresiranih osoba, poglavito osoba koje su same preživjele Holokaust.

Baza podataka žrtava Holokausta u Zagrebu ima 10.960 imena Židova koji su 1941. bili u Zagrebu, a registrirani su u kartoteci «Židovskog znaka» koju su oformili ustaše već u mjesecu svibnju 1941. godine.

U bazu su uneseni i podaci za 6.537 Židova koji su ubijeni u II. Svjetskom ratu, a koje nam je ustupio tadašnji direktor Hrvatskog državnog arhiva dr. Josip Kolanović (projekt «Dotršćina»).

Knjigu «popis žrtava» Židovske općine u Zagrebu sa 7.492 imena, materijale Arhiva iz Beograda (8.330) imena i ostale izvore podataka smo također koristili za našu bazu podataka.

Nažalost mnoge od izvora, koje smo koristili, je trebalo provjeriti zbog velikih razlika u načinu evidencije, nepotpunih podataka, naknadno unesenih bilježaka, različitom pisanju imena, razlikama u godinama rođenja ili smrti, logorima itd.

Istim instrumentarijem načinili smo i bazu podataka žrtava Holokausta u ostalim židovskim općinama u Hrvatskoj,. i onima koje danas postoje (10) i u općinama koje su razorene i nestale u vrijeme Holokausta (20). Ovdje su nam osobito veliku pomoć u sakupljanju materijala dali predsjednici Židovskih općina i drugi suradnici koji su i posebno navedeni u izvorima podataka.

Registrirali smo dostupne podatke o osobama koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj, a u kompjutoru se nalaze i imena Židova koji su 1941. bili u Zagrebu, a čija je daljnja sudbina nepoznata.

Objavljivanjem jedinstvene baze na Internetu (za žrtve, za one čiju se sudbinu ne zna kao i za preživjele) željeli smo doprinijeti sjećanju i poštovanju žrtava Holokausta i svakoj žrtvi dati ime. Uključili smo se i u projekt Yad Vashema.

Ova je baza preliminarna, ali smatramo da je vrijeme da omogućimo njeno korištenje, evaluaciju, dopunu i izmjenu. I stoga pozivamo sve koji žele i mogu da dostave svoje podatke, izmjene i dopune.

 

The database of Holocaust victims in Croatia

Project "Database of Holocaust victims" is results of year long work on collection of documents, literature, interviews and other data about Holocaust in Croatia. This Work started with the action of "Swiss fund" (1998) in which about 1.000 survivors need documents for the realization of humanitarian support.

Work on the database about Holocaust victims in Zagreb started in Research and documentation center in Zagreb in 2000. In this year Dr. Melita Švob and ing Zoran Mirković established basic parameters for the computer database taking in account similar database in other institutions.

Database about victims and survivors in Jewish community Zagreb recorded 10.960 names of members of Jewish community in Zagreb in year 1941, when Holocaust started.

This data has been saved on Central record of "Jewish badges" made in 1941 by ustasha (fascist).

We also collected data about 6.537 Jews killed in II. World War, which donated to Center dr. Kolanović, director of Croatian State Archives (from project "Dotršćina"); data from the "book of victims" in Jewish community Zagreb with 7.942 names and data received from Jewish archive in Belgrade with 8.330 names.

We establish also database for other Jewish communities in Croatia and for Holocaust survivors.

We have a big problems not only how to collect data but also that data differ and are not consistent.

With the help, for years, from our young Jewish students who worked on computer and with the great help of Holocaust survivors, we finished this "preliminary" database for Holocaust victims, Holocaust survivors and Jews for whom we have not data (about destiny in Holocaust).

This database must be further valuated, corrected, and supplement with additional data.

With the Database online, on Internet, we are asking Jewish family members, friends and survivors to check the database, correct and submit new data and help us to give respect to victims of Holocaust.

This database will be also part of Central database of Shoah Victims names made by Yad Vashem.