Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930. i osnovni podaci koji su navedeni datiraju iz tog vremena - iz publikacije koju su izdavali rabini. O žrtvama Holokausta i preživjelim Židovima u pojedinim općinama može se koristiti rubrika: Baza podataka - Žrtve i preživjeli, a literatura se može konzultirati u rubrici Baza podataka - Arhiva.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.


 

Doseljavanje

Prema nekim podacima  naseljavanje je počelo već krajem 17.stoljeća ( izvan gradskih zidina. Već za vrijeme generala Becka pojavljuju se židovski trgovci koji opskrbljuju odijelima krajiške vojnike. Kasnije u Koprivnicu dolaze putujući trgovci iz Burgenlanda, (osobito mjesta Šchlaining) i obično se vraćaju krajem tjedna kući. Na kon patenta o toleranciji Židovi se znatnije doseljavaju.

Naseljavanje je počelo najprije u selu Drnje u kojemu još i danas postoji «Žido-varoš»- ostatak nekadašnjeg geta.

U Koprivnicu se 1800. godine naseljavaju četiri obitelji, sa 13 članoiva  koji su za dozvolu boravka plačali 20 forinti.

Tek 1851. počinje znatniji dolazak aškenaških Židova porijeklom iz Schleininga i Češke i Moravske ( Leopold Hirschler,  Samuel Rosenberg, Marcus Schwarz, Heinrich Rosenberg, Josef Hirschler,  Ignac Heinrich, Leopold Kovel Kollmann,  S.L. Risenberger,  Jakob Kollmann, Lowy,  Adolf Eisenstadter, Jakob Stern,  Mavro Wolf,  Šimun Lobl i  Moša Grunwald). U vrijeme I. svjetskog rata doseljava se i nekoliko sefardskih obitelji (Albahari,Perera, Finzi).

Židovska općina

Pretpostavlja se da je židovska općina osnovana oko 1850.godine, što se veže uz postojanje  matice rođenih i vjenčanih iz 1850.godine. Statut općine donesen je na njemačkom jeziku 1879.godine.

Groblje je osnovano oko 1842 godine, izvan grada. Na  Varaždinskoj censtri izgrađena je i mrtvačnica i stan za grobara.

Predsjednici općine su bili: Žak Hiršler ) trgovac žitom) Arnold  Pulgram (Folgram) ( advokat), Milan Rajh (tzrgovac)

Sinagoga i rabini

Sinagoga je izgrađena 1875. u Svilarskoj ulici (projekt Julije Deutsch) i uz nju i vjerska škola. Nadograđena je 1937. (Slavko Lowy). U sinagogi je za vrijeme NDH bio magazin i neko vrijeme zatvor za taoce. Orgulje i dio predmeta iz sinagoge su spašeni (nalaze se u Muzeju grada Koprivnice, izložbe). Zgrada sinagoge nije srušena ali nije u funkciji ,1996. postavljena je spomen-ploča.

 

 

Rabini

Hessel (1887) , Arpad Hirschberger (1914 iz Češke) Lazar Marguiles (1919), zatim imaju gostujuće rabine : dr. Engela iz Križevaca, L.Deutscha iz Ludbrega i dr. M.Kaufmanna iz Virovitice, a 1924. dolazi dr. Izrael Kohn, ubijen u logoru.

KantorPrvi rabin bio je Josip Herlinger, zatim Simoni su bili  Lofler, Hoffmann,  Josip Spiegler i od 1915.  Nadkantor Leon Wolfensohn (Ukrajina) poznat po organizaciji muzičkih događanja u Koprivnci. Ubijen je u logoru. Gabaj je bio Artur Kolman.

Groblje

Židovsko groblje je osnovano na Varaždinskoj cesti i izgrađena je mrtvačnica te stan za grobara. Spomen obilježje iz I. svjetskog rata, i 1975. spomen-obilježje za 214 žrtava logora. Danas na ulazu u groblje, umjesto stare mrtvačnice, stoji spomenik u obliku portala ( 2001).

Najstariji spomenici su iz 1867. godine ( Samuel Kohn i Heinrich Hirschl) a  ima umjetnički vrijednih spomenika i grobnica. Posebno spomen obilježje podignuto je poginulim Židovima u I. svjetskom ratu ( Viktor Hirschler, Vlatko Štern, Jakob Reich, Emil Schwarz, Milan Steiner, Emil Steiner , Rudolf Weiss, Arnold Hirschl i Emanuel Lang). Nakon II. svjetskog rata spoemnik je proširen žrtvama Holokausta (214).

1941 godine počela je devastacija gtoblja i mnogi su spomenici srušeni i oštećeni.

Gospodarska djelatnost

U Koprivnci se može pratiti postepeno uključivanje Židova u gospodarske tokove, najprije ka0 malih trgovaca a kasnije veletrgovaca , osnivača tvronica i banaka.Godine 1921 .osnovali su trgovačku udrugu ( i za druge građane).

U Koprivncici su Židovi bili poznati trgovci, ali i osnivači tvornica :
Tvornica soda vode (Lowy), tvornica umjetnog leda (Gross) tvornica ulja (Braun), tvornica likera (Fisher i Worthmann); ugljenokop Lepavina ( O.i A. Schwarz),  eksploatacija šljunka na Botovu (Singer), kemijska industrija «Danica» osnovana je 1907. sa glavnicom od tri milijuna (ravnatelj Adolf Schwarz-Daničić) Osnovana je tvornica superfosfata i sumporne kiseline. Paromlin osnovan je 1907. (M. Schwarz., I.Schwarz, F. Reich, Š.Reich i Ignac Gross).

Bilo je dosta obrtnika i slobodnih zanimanja - mesara, obućara, krojača, limara itd. Židovi  su bili zaposleni i u upravnim službama. Bavili su se izvozom tkanina i poljorivrednih proizvoda.

Gradska štedionica osnovana je 1876. a Pučka štedionica (1895) uz židovski kapital.

Mnogi poznati znanstvenici , liječnici, advokati, arhitekti (Hugo Schwarz, Zoltan Selinger i Slavko Lowy) , muzičari (Milan Graf) i drugi istaknuti intelektualci su porijeklom iz Koprivnice, a Židovi su u Koprivnici bili i gradonačelnici (Ivica Hirschl) , gradski zastupnici, direktori banke itd. Kantor Leon Wolfensohn bio je dirigent Hrvatskog pjevačkog društva «Podravac» (ubijen u logoru).

 Društveni život

Poznate purimske zabave organizirali su Židovsko gospojinsko društvo i Židovska omladina, a bogati se društveni život odvijao u hotelima «Car» (Samuel Schwarz) i «Križ» (Mavro Hirschl). Dr.Željko Selinger osnovao je «Kazališno i literarno društvo Koprivnica», bila su brojna omladinska društva, osobito cionistička (Hatscija presjednik Šandor Singer), Cherut predsjednik B.Heinrich). Leon Wolfensohn bio ie dirigent i zborovođa Hrvatskog pjevačkog društva "Podravac" a u pjevačkom društvu "Domoljub" predsjednik je bio Wilim Grunwald.

Cionistuički druištvo "Obnova" osnovano je već 1918 godine (David Dojč i Lav Fišer). Kasnije j e na čelu Mjesne cionističke organizacije bio Slavko Hirschelr.

Postojao je Židovski  klub i biblioteka

Predsejdnik Hevre Kadishe (1930) bio je Adolf Scheyer,  a Gospojinskog društva Adela Scheyer.  Predsjednica WIZO bila je Ruža Hirschler. Na čelu Dobrotvornog društva jevrejskih žena bila je Hermona Ajzenštajn (podaci Pinkas) a vođa omladine bio je Željko Rozenberger.

Premas podsacima (Pinkas) postojala je zgrada sa uredima i salom za sjednice, a do 1918 postojala je i škola pa i "heder" za proučavanje Tore.

Holokaust

U Koprivnici je otvoren je prvi ustaški  u tvornici kemikalija "Danica", u koji su poslani koprivnički ( i drugi) Židovi. U prosjeku je u logoru  Danica bilo oko 3.000 zatočenika (muškaraca,žena i djece). Među prvim zatočenicima bio je dr. Željko Selinger. Već 23/24 srpanj 1941 svi su koprivnički Židovi ( 213)  odvedeni u logo Danica, a zatim preko zagreba u Gospoić. Iz Gospoća su muškarve odveli u Jasenovac, a žene i djecu najprije u Kruiščicu (Bosna) a zatim u Loborgrad odakle su poslane 8.srpnja 1942 u Auschwitz. Vratilo se samo njih 18.

Ukupno na listi (privremenoj) ima 253 žrtve Holokausta u Koprivnici. Spasili su s eneki koji su na vrijeme pobjeglu, bili u mješovitom braku ili u zarobljeničkom logoru.

Neki od preživjelih su otišli u Izrael.

U logor su dovedeni i  židovski omladinci ( 165 njih  29. i 30.svibnja 1941), učenici srednjih škola i studenata pod izlikom da idu na "vršenje đačke radne službe u trajanju od 8 tjedana".

Već u mjesecu srpnju počinje zatvaranje logora i zatvorenici su poslani u logor u Gospiću , ali i taj logor nije dugo trajao. Zatočenici su masovno likvidirani ili odvedeni u druge logore.

U jednoj takvoj likvidaciji u logoru  Jadovno na Velebitu stradali su i židovski omladinci dovedeni iz Danice. Spasilo se samo njih desetak koji su poslani na radove u Gospiću, no i oni su kasnije gotovo svi stradali.

U Koprivnici se održava komemoracija kod spomenika - ulaza u logor Danicu, u Židovskoj općini U Zagrebu je postavljena memorijalna ploča sa imenima ubijenih omladinaca, a to je učinjeno i u Izraelu ( slika).

Židovska općina u Koprivnici ima dugu tradiciju. Iako je većina njezinih članova ubijena u Holokaustu, općina  i danas postoji pod predsjedništvom dr. Krešimira Švarca, jednog od rijetkih preživjelih.

knjiga Švarc

 

Židovska općina Koprivnica 1930.:

Židovsko groblje osnovano godine1842.
Sinagoga izgrađena godine1875.
Broj članova općine148
Broj djece u školama57
Broj liječnika2
Broj advokata2
Predsjednik Židovske općinedr. Arnold Pulgram
Hevra kadiša, predsjednikAdolf Scheyer
Rabindr. Izrael Kohn
NadkantorLeon Wolfensohn
KantorJosip Spiegler
Gospojinsko društvoAdele Scheyer
Cionističko udruženje "Hatekijah"Šandor Singer
Omladinsko udruženje "Cherut"B. Heinrich


Broj Židova u Koprivnici prema popisima 1900., 1910., 1921., 1931. 1991. i 2001. godineSinagoga u Koprivnici