Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.8.2015. 16:38
Uništeni spomenici Holokaustu
 

Ukraine Jewish headstones, Hungary Holocaust monument smashed

Uništeni su spomenici na židovskom groblju u Ukrajini,  a u Mađarskoj je vandaliziran spomenik Holokaustu


Ukrainian Police received a report of the vandalism at the Jewish cemetery of Uzhgorod in the country’s west earlier this week. Unidentified individuals smashed 19 headstones at the cemetery sometime between July 28 and Aug. 1.


Ukrajinska policija je izvjestila da su na židovskom grobvlju u gradu   Uzhgorodu nepoznate osobe razbile 19 nadgrobnih spomenika,  u vremenu između 28. srpnja i 1.kolovoza.


Separately, vandals in the northeastern Hungarian city of Nyiregyhaza are believed to have dislodged and smashed a large stone slab that served as a memorial for the local Jewish population that was murdered in the Holocaust. The monument, located at a central park on Dob Street, was placed there in 2004.


U gradu  Nyiregyhaza na sjeveroistoku Mađarske su vandali razbili veliki spomenik koji je bio memorijal lokalnoj židovskoj populaciji koja je ubijena u Holokaustu. Spomenik koji je bio u Centralnom parku podignut je 2004 godine.Lokalni fašisti su 1944.godine  5.000 Židova deportirali u Auschwitz, preživjelo je smao oko 600-800.In 2012, the Council of Europe adopted a non-binding resolution placing responsibility for the care of Jewish cemeteries on national governments.  In addition to dozens of cemeteries vandalized in recent years, the report also noted instances of cemeteries in Eastern Europe that have been turned into “residential areas, public gardens, leisure parks, army grounds and storage sites; some have been turned into lakes.”


Europski Concil je 2012.  donio neobaveznu  rezoluciju da su za brigu o židovskim grobljima odgovorne države. Uz desetke vandaliziranih groblja u posljednje vrijeme, nađeni su slučajevi da su groblja u Istočnoj Europi pretvorena u naseljena područja, javne parkove, zabavne parkove, područja za vojne potrebe, za magazine, a neka su pretvorena u jezera.