Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.8.2015. 12:57
"Dječji fond" Claims konferencije
 

Child Survivor Fundchild-survivor-fund Holocaust survivors who were children at the time have begun to receive payments under a landmark agreement reached with the German government. The symbolic financial compensation for child survivors from this  fund represents an acknowledgment of the unique trauma and hardship endured by children during the Holocaust.


Osobe koje su preživjele holokaust kada su bili djeca počinju dobivati  simboličnu financijsku kompenzaciju  of Fonda   dogovorenog  s Njemačkom, za  jedinstvene traume i teškoće koje su prošli kao djeca u Holokaustu. Primili su ga prvih 21.000 preživjele djece  iz  52 zemlje i Claims konferencija nastoji da se isplata nastavi.