Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.8.2015. 13:22
Makedonija
 

Macedonia: Agreement to preserve Jewish cemetery in Bitola

Makedonija: Sporazum  da se sačuva židovsko groblje u BitoljuGate to Bitola Jewish cemetery. Photo: wikimedia


An agreement has been signed to guaranteed the preservation of the historic Jewish cemetery in Bitola, Macedonia. According to the news site Republika.mk, the mayor of Bitola and Israeli ambassador to Macedonia Dan Orian signed a declaration to protect and reserve the cemetery, one of the largest and oldest in the Balkans.Potpisan je ugovor koji osigurava očuvanje povijesnog židovskog groblja u Bitolju, Makedonija. Gradonačelnik Bitolja i Izraelski ambasador u Makednoji Don orian su potpisali deklaraciju o zaštiti i očuvanju groblja, koje jedno od najstarijih i najvećih na Balkanu. groblje je osnovano 1497 i ima oko 1000 nadgrobnih spomenika, horizontalnih prema sefardskoj tradiciji ali koji su dosta oštećeni i nečitljivi. groblje je unutar zida sa velikim ulazom . kampanja za obnovu je započela povodom 500-godišnjice osnivanja, i neke  su grupe već  povremeno čistile groblje


Bitolj je bio glavni centar židovskog života na balkanu sa velikom, uglavnom osiromašenom populacijom. od oko 3.350 Židova koji su tamo živjeli uoči II. svjetskog rata, samo je oko 100 preživjelo.