Gdje sam? Skip Navigation Links Naslovnica i novosti
Loading

Novosti

2.9.2015. 0:57
Shana tova
... Opširnije


2.9.2015. 0:24
Slovenija
Slovenian synagogue named national cultural landmark Slovenska sinagoga je proglašena nacionalnim kulturnim dobrom August 31, 2015 The Maribor Synagogue on Friday was... Opširnije


24.8.2015. 18:07
Izrael
A poll surveying the Ashkenazi ultra-Orthodox community has exposed a change in the demographics of the sector, a revelation that could have important political ramifications. According to the poll, which was con... Opširnije


24.8.2015. 16:36
Europski dan kulture
The 16th European Days of Jewish Culture will take place this September 2015 under the motto "Bridges". It’s a very general concept, adaptable to anything that joins or connects. ... Opširnije


24.8.2015. 13:22
Makedonija
Macedonia: Agreement to preserve Jewish cemetery in Bitola Makedonija: Sporazum  da se sačuva židovsko groblje u Bitolju Gate to Bitola Jewish cemetery. Photo: wikimediaAn agreemen... Opširnije


24.8.2015. 13:11
Izašao je novi "Lamed"
Primili smo novi broj E-časopisa "Lamed" od njegovog urednika  Ivana  Ninića. I ovaj broj ima niz interesantnih i poučnih članaka: ... Opširnije


24.8.2015. 12:57
"Dječji fond" Claims konferencije
Child Survivor Fund child-survivor-fund Holocaust survivors who were children at the time have begun to receive payments under a landmark agreement reached with the German government. The symbolic financial compensation... Opširnije


24.8.2015. 12:43
Konferencija u Houstonu
27th Annual Conference of the World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust and Descendants/Generations of the Shoah International Oct. 9-12, 2015 The Westin Galleria Hotel 5060 W. Alabama Hou... Opširnije


24.8.2015. 12:25
Izrael, predbračni ugovor
prenosimo iz "ALGEMEINER" 24.August 2015 With more than 200 people in attendance from both the Legal and Rabbinic worlds, Tzohar and the Israel Bar Association launched a new Prenuptial Agreement to ... Opširnije

 

 

Općenito o WEB stranici

Ovom smo WEB stranicom www.cendo.hr željeli omogućiti dostupnost najnovijim vijestima i događajima od značenja za našu zajednicu i njene članove, upoznati ih s bogatom poviješću, kulturom i istraživanjima, a osobito im pružiti mogućnost pretraživanja baze podataka o žrtvama Holokausta i preživjelima, uz postavljanje upita i eventualnih korekcija.

Može se pretraživati i arhiva u kojoj se nalazi sakupljena dokumentacija o Židovima u Hrvatskoj.

U rubrikama Publikacije i istraživanja i Dokumentacija dostupna su istraživanja u CENDU, drugim institucijama te časopisima, a Bibliografija daje pregled objavljenih knjiga, znanstvenih i stručnih radova CENDA.

Linkovi omogućuju vezu sa značajnim institucijama, časopisima i WEB stranicama, a Kontakt s CENDOM.

Posebno preporučamo rubrike Multimedija i Foto Galerije sa zanimljivim prilozima, muzikom, filmovima i serijama fotografija iz povijesti, ali i suvremenih zbivanja.

Osnovali smo i novu rubriku Židovske općine u kojom nastojimo sakupiti dokumentaciju i saznanja o Židovskim općinama u Hrvatskoj, koje su nestale i koje danas postoje, te pozivamo zainteresirane na suradnju.

U Novostima, koje se mogu i pretraživati, i u rubrici Vijesti i arhiva, pratimo zbivanja u Židovskoj zajednici te u srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama.

Istraživački i dokumentacijski centar je također i centar za suradnju sa Claims konferencijom (CEEF penzije), za Udrugu Holokaust preživjelih te za Uniju židovskih žena Hrvatske, te prati, obavještava članstvo i surađuje sa organizacijama u zemlji i inozemstvu.

U prostorijama CENDA i Udruge preživjelih Holokausta (Palmotićeva 16), mogu se pretraživati katalozi, čitati domaći i strani časopisi, knjige, koristiti se internetom ("Internet cafe") pa i naučiti raditi sa kompjutorom (tečajevi).

Dogovoriti se preko e-maila:
melita.svob@gmail.com